Diensten

Werkwijze

Hoe het werkt

01

Contact

Jij neemt contact met me op en we bepalen samen wanneer we het kennismakingsgesprek laten plaatsvinden.

02

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we je vraag en bepalen we hoe we verder gaan. Jij bepaalt altijd zelf het aantal gesprekken.

03

Begeleiding

Tijdens een reeks gesprekken gaan we samen achterhalen waarom jij en/of de ander niet goed functioneren. Vervolgens worden er scenario's besproken om je problemen op te lossen.

Diensten

Ik kan je helpen met de volgende situaties

Relatiecounseling

In de sessies relatiecounseling gaan we door gesprekstherapie je relatie verbeteren. Er is ruimte voor de eigenheid van elke partner en voor dialoog. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we jullie vraag en wordt aansluitend een plan van aanpak opgesteld. Als koppel bepaal je zelf het tempo en de inhoud van de counselingsgesprekken. De counselor is je gids.

Individuele counseling

In de sessies individuele counseling gaan we door gesprekstherapie werken aan je hulpvraag. Vanuit jouw natuur pakken we thema’s aan die belangrijk voor je zijn. Het uiteindelijke doel is het goede leven!

Scheidingscounseling

Soms is hulp bij scheiden gewenst. Tijdens de sessies wordt psycho-pedagogische steun geboden. Het gaat hier over de niet-juridische aspecten van de scheiding. ‘Een goede scheiding is soms beter dan een slecht huwelijk’. Met zorg wordt jullie (of jou) hulpvraag in kaart gebracht, met een plan van aanpak wordt er steun geboden bij het scheiden. Dit kan op persoonlijk-, pedagogisch-, praktisch- en relationeel niveau.

Gezinsgerichte en relationele vragen

Als gezin is het soms moeilijk om thema’s aan te pakken. Tijdens de gezinscounseling gaan we na welke zaken moeilijk lopen, we kijken natuurlijk ook naar wat goed is. We gaan de gezinsvragen goed beschrijven, om vervolgens doelstellingen te bepalen. In een plan werken we aan de hulpvraag.

Agressieregulatietrainingen (ART)

Iedereen is weleens boos. Sommige mensen zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen. We gaan tijdens gespreksmomenten situaties bespreken. Welke stress ontstaat er? Wat voel en denk je hierbij? Hoe gedraag je jezelf? Wat is de invloed van de ander op jou en van jou op de ander? Dit zijn richtvragen om nieuwe vaardigheden te krijgen en om meer controle te krijgen over wat je denkt en voelt.

Sport coaching

Sporten kan je doen om je goed te voelen en sport kan je doen om prestaties te leveren. Soms is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen je dagelijkse activiteiten en het sporten. Tijdens deze counseling bekijken we je ganse situatie. We gaan opzoek naar stress-factoren die je functioneren beperken. Door na te gaan hoe je je voelt en wat de onderliggende oorzaken zijn van deze gevoelens werken we aan je stabiliteit. Je leert omgaan met bepaalde zaken en je krijgt nieuwe vaardigheden. In deze setting doen we gesprekscounseling in een privépraktijk! Er is zowel een aanbod voor de gewone gezondheidssporter als voor de professional.

Relatie en gezin

Counseling voor jezelf, je relatie en/of je gezin

Counseling:

Soms ook wel als counselling geschreven, is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het "raadgeven". Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • Het oplossen of hanteren van problemen
  • Het vinden van antwoorden op vragen
  • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt (of cliënten) doelen formuleert en handelt om deze doelen te bereiken.

Coaching:

Coaching Is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Dit uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.

Mogelijke thema's: Alle persoonlijke thema's, relatiebegeleiding, gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, kind-ouderproblemen, leerproblemen, relatieproblemen, relatiebreuk verwerken, nieuw samengestelde gezinnen, echtscheiding, familiale moeilijkheden, beroepskeuze, leerproblemen, loopbaanbegeleiding, time-managment, conflicten, bemiddeling

Volwassenen

Individuele begeleiding:

Soms zit je met vragen en thema’s waar je niet meteen alleen uit raakt. In een individuele begeleiding gaat het over wat voor jou belangrijk is, wat jij als moeilijk ervaart. Het kan een grote opluchting zijn om met een counselor in vertrouwen te spreken. Je kunt met allerlei vragen en/of thema’s terecht bij de counselor.

Mogelijke thema's: Niet goed in je vel, angsten, onzekerheid, onrust, verlegenheid, verdriet, emotionele problemen, stress-spanningen, perfectionisme, doelloosheid, zorgen maken, ART, agressieproblemen, sociale angst, problemen met sociale contacten, SVT, communicatieproblemen, gedragsproblemen, grenzen stellen, zelfvertrouwen, zelfontplooiing, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, faalangst, AST, assertiviteitstraining, discipline, daderschap, rouwverwerking, innerlijke conflicten, levensvragen, zingeving-zingevingsvragen...

Jongvolwassenen (18-30j)

Tijdens de sessies gaan we samen met de adolescent nagaan wat zijn/haar functioneren belemmert. We gaan situaties analyseren en nagaan van waar eventuele stress of gedragingen komen. We benoemen de gevoelens en we bespreken de gedachten van de adolescent. De adolescent kan zijn emoties ontladen en we zoeken de centrale thema’s. Vanuit de dialoog zullen het gedrag bekijken en bijsturen en zullen we nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

De vis zwemt in het water,
De vogel vliegt door de lucht,
Ieder op zijn manier,
Samen in de leefwereld!

Mogelijke thema's: impulsief gedrag, zelfvertrouwen, sociale vaardigheid, agressie, ‘De openbaring van de volwassenheid’, relaties, persoonlijk welbevinden, liefde, twijfels...

Nota 1: De maatschappelijke realiteit

De maatschappelijke realiteit van vandaag is de vijver waarin de jongvolwassenen zwemmen. De Trump’s, de Obama’s, de Poetins, de Ban Ki-moon’s, het gezin, de school, de buurt, de ouders, de vrienden, de tuin, de poes... bieden de jongvolwassenen een leefwereld. Een wereld waarin ze worden geworpen en waarin ze verblijven. Dit gebeurt deels bewust en grotendeels onbewust. Gedreven door hoop, twijfel, angst en onzekerheid baden de jongvolwassenen in de wereld van de gevoelens en het denken. De jongvolwassene die vatbaar is voor gedrag en gedragsverandering, raakt soms de pedalen kwijt. Hoe kan hij terug op de fiets stappen en terug vaardigheden tot zich nemen? Vaardigheden die hem in staat stellen mee te doen in de vormen en doelen die aangeboden worden. Kan hij zijn ideeën verwezenlijken? De fase, van de jongvolwassenheid en de adolescentie, waar reflectie hoogtij viert, heeft zijn eigenheden. Een thematisch onderzoek dwingt zich op. Een onderzoek waarbij de natuur van de jongvolwassene gerespecteerd wordt en de hoop kan raken aan effectieve doelen. Even stilstaan, de consequenties inschatten en ervoor gaan. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Hier wordt een kader geboden dat past bij het ondersteunen, begeleiden en sturen van jezelf en/of de ander.

Nota 2: Jongeren worden jongvolwassenen

Na de puberteit groeien de hersenen verder, ze volgroeien in de jongvolwassenheid. Dit is de uitgelezen periode om controle te leren krijgen over gedrag. Impulsief gedrag is bijvoorbeeld een uiting van psychosomatische oorzaken, waarbij frustratie en beheersing elkaar kruisen. Op dit moment is het belangrijk om te leren op een verstandelijke manier de driften te beheersen. Of anders gezegd, om op een gevoelige wijze om te gaan met de rationaliteit. Wat denkt de ander over mij en van mijn gedrag. De reflectie viert hoogtij. Dit is niet simpel, uiterst complex zelfs. ‘Complex’ houdt in zich dat iets beheersbaar is, maar niet volledig kenbaar.

De jongere denkt dat hij het weet, hij kan de gevolgen echter niet altijd inschatten. Het inzicht in én het overzicht over, groeien in deze levensfase. De jongere wordt aangedreven door een motor. Een motor die gevoed wordt door reflectie en die bestaat uit verschillende onderdelen. Een belangrijk onderdeel van de motor is hier de ontwikkelingsloop van voorgaande jaren. Welke consequentie heeft mijn handelen, dit is moeilijk in te schatten door de jongvolwassene. Zeker de lange termijn gevolgen zijn wazig of onzichtbaar.

Nota 3: Weven als groei voor jezelf, ...

Handelen naar het goede leven.
Door een vaardigheid te verwerven.
Weven als instrument om jezelf te zijn en worden.

Weven is als Ambacht bekend.
Maar weven heeft ook een kracht naar zelfverwezenlijking.

Door het concept weven te bespreken kan de mens tot iets komen dat voor hem relevant is.

Op zoek gaan naar een handeling die je onder controle hebt, een handeling die rust geeft en die iets creëert.
Waarbij je geniet van de weg die je aflegt, al dan niet met een doel.
Dit kan zorgen voor een ordening van je wereld en jezelf.

x
Deze website gebruikt geen cookies. De privacy policy kan je hier lezen. Begrepen